Biochemische processen van Speleotherapie in kaliummijnen

De onderscheidende factor van het speleoziekenhuis in Wit-Rusland is een superfijn zoutaerosol van natrium, calcium, kalium en magnesium, het hele spectrum van bio positieve micro-elementen en de ‘lichte’ negatieve luchtionen. Het inademen van zoutaerosol en luchtionen maakt het sputum (slijm) in de luchtwegen vloeibaar en versnelt het proces van uitscheiding van het vloeibare sputum uit het lichaam tot aan bronchiolen en alveolen. 

Dit, samen met de verbetering van bronchiale geleidbaarheid, herstelt de mucociliaire klaring trilhaarepitheel van de bronchiën en de bloedstroom van het slijmvlies in de luchtwegen. Dit resulteert in versterking van ventilatie en perfusie van longfunctie, diffusie van zuurstof via de alveolaire capillaire barrière, en zijn gebruik door verscheidene lichaamsweefsels.

Versterking van de ademhalingsfunctie (toename van de cardiale output – hartminuutvolume – en longcapaciteit) verlaagt de bloeddruk in het pulmonaire arteriële systeem en draagt bij aan de contractiele functie van het hart. Bij patiënten met hypertensie verlaagt dit de bloeddruk.

Speleotherapie-resultaat.png

Aanpassing van een menselijke lichaam aan een microklimaat van het Speleoziekenhuis gaat gepaard met activering van het sympathische-bijnierstelsel en verhoogde productie van hormonen door endocriene organen. Een klein aantal micro-organismen in de lucht van het speleo-microklimaat leidt tot een verminderde sensibilisatie van het lichaam en vermindering van antilichamen. Neemt het aantal fagocytaire macrofagen en T-lymfocyten toe, dan neemt het gehalte aan immunoglobuline A, G en E af. Er ontstaat dan verhoogde lysozymactiviteit van bloedserum. Het aerosol van de zouten remt reproductie van microflora in de luchtwegen, wat de ontwikkeling van het ontstekingsproces afremt of voorkomt.

Stilte

Een belangrijk element van speleo-microklimaat is de verhoogde radioactiviteit in de lucht. Door de werking van radon en zijn vervalproducten, in therapeutische doses, ontstaat een normalisatie van het cardiovasculaire systeem, vermindert de intensiteit van het ontstekingsprocessen en verbetert de immunologische reactiviteit van het lichaam.

De stilte en ongewone omgeving herstellen remmende processen in de hersenschors. De door de luchtionen ontstane geur van sterke verse natuurlijke lucht werkt positief en biedt psycho-emotioneel comfort. Lange klinische onderzoeken en objectieve gegevens wijzen op en hoge langetermijn effectiviteit van de behandeling voor volwassenen en kinderen.

Langwerkende therapeutische effecten zijn een gevolg van:

  • de zachtheid van natuurlijke immunomodulerende werking van kaliumzouten;
  • een steriele lucht (tien keer schoner dan in een operatiekamer) en zijn verzadiging van ‘lichte’ negatieve luchtionen (iets meer dan in ‘bedwelmende’ de luchtfrisheid van bossen, bergen of zee), en;
  • de natuurlijke samenstelling van gezonde inhaleerbare aerosol (chloriden van natrium, kalium, magnesium, gehele spectrum bio-positieve spoorelementen).

Zo dringt submicroscopisch laaggeconcentreerde zoutaerosol door in de bronchiolen en alveolen. Dit leidt tot verdunning en verwijdering van slijm. De chemische componenten van zouten veranderen de elektrolytenbalans van gladde spiervezels (die zo ontspannen), en vergroten het aantal volledig geventileerde alveolen. Dit verbetert bronchiale doorgankelijkheid, herstelt trilhaarepitheel mucosale, normaliseert neuro-reflexen en vermindert bronchiale hyperreactiviteit.

Verbetering van de functionele toestand van de luchtwegen en de normalisering van bronchiale reactiviteit leidt tot een verandering van hemodynamische omstandigheden in de bloedsomloop., verlaging van hoge bloeddruk in de longslagader en totstandkoming van de gunstige conditie voor de normale werking van de cerebrale cortex.

Herstructurering

Onder invloed van de speleo-lucht ontstaat herstructurering van biochemische processen: in de bloedcellen daalt het gehalte van vrije histamine, serotonine, heparine, acetylcholine, verbetert oxidatie en herstelreacties, en ontstaat verandering van de weefselademhaling. Ook wordt eiwit- en koolhydraatmetabolisme genormaliseerd, energieprocessen versterkt, en daalt het aantal eosinofielen aanzienlijk. Er vindt activering van bijnierschors plaats, die positief de reactiviteit, de immunologische weerstand van het lichaam en de functie van sympathoadrenal systeem beïnvloedt. Dit zorgt voor een desensibiliserende en anti-inflammatoire werking.

Een gebrek in de speleolucht aan besmettelijke en niet-infectieuze allergenen maakt het mogelijk het natuurlijke immuunsysteem te normaliseren. Kortom: de kunstmatig in stand gehouden ‘oerlucht’ van miljoenen jaren oud blijkt een zeer stimulerend effect te hebben op het menselijk lichaam.

Nog altijd wordt veel onderzoek verricht naar de uitbreiding van de indicaties voor deze unieke behandeling, maar ook ter voorkoming van diverse allergische ziekten. 

Therapeutische effecten: hyposensitizing (anti-allergisch), kalmerend, bloeddrukverlagend, mucolytisch (slijmoplossend).