Luchttemperatuur gedurende het gehele jaar 

– 15,8º – 17,0º ะก

Atmosferische luchtdruk 

43,7 – 50,66 hPa (zorgt voor een betere opname van het zuurstofgehalte door het lichaam)

Relatieve luchtvochtigheid tijdens het warme seizoen

63 – 80%, tijdens het koude seizoen 48 – 78%

Luchtbeweging 

0,15 – 0,20 m/sec

Gemiddeld aantal positieve en negatieve luchtionen 

2,19 – 2,62*10³  per 1cm³

Inhoud van fijnzoutaerosol 

0,15 – 0,35 mg/m³

Deeltjesgrootteverdeling 

0.1 – 5 micron (dringen diep door in de luchtwegen)

Optimaal gas samenstelling van de lucht 

Zuurstofgehalte: – 20,8 – 20,9  vol.%
Kooldioxidegehalte: – 0,031 – 0,047 vol.%

Totale bacteriële verontreiniging van de lucht

42 – 102 koloniën per m³